Signals and Systems Department Electrotechnical Faculty of Belgrade


Druga "Brain Awareness Week" konferencija

Povodom obeležavanja Nedelje svesti o mozgu (BAW - Brain Awareness Week) 2015. godine u organizaciji Laboratorije za biomedicinsku instrumentaciju i tehnologije (BMIT) na Katedri za signale i sisteme Univerziteta u Beogradu - Elektrotehničkog fakulteta, organizuje se Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Human-Machine Interface from Student-to-Student Interface". Detaljne informacije možete pratiti na sajtu BMIT laboratorije, a poziv i uputstvo za pisanje apstrakta možete naći ovde.

Posted on Jan 30, 2015Designed by Matija Štrbac