Signals and Systems Department Electrotechnical Faculty of Belgrade


Prijava za LabView takmičenje 2014

Elektrotehnički fakultet u Beogradu poziva studente tehničkih fakulteta da učestvuju u LabVIEW takmičenju koje će se održati u subotu, 25. oktobra 2014. u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Prijave za takmičenje se mogu poslati na e-mail piperski@etf.rs do 20. oktobra 2014.

Detaljnije informacije možete pronaći ovde.

Posted on Sep 30, 2014Designed by Matija Štrbac