Signals and Systems Department Electrotechnical Faculty of Belgrade


BAW 2014 Agenda

Konferencija povodom održavanja Nedelje svesti o mozgu na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu pod nazivom "Brain-Computer Interface from Student-to-Student Interface: BCI from SSI" će se održati u svečanoj sali Građevinskog fakulteta u petak 14. marta 2014. godine sa početkom u 11 časova. Detalju Agendu možete pogledati ovde.

Posted on Mar 05, 2014Designed by Matija Štrbac