Signals and Systems Department Electrotechnical Faculty of Belgrade


TEME ISTRAŽIVANJA:

A) Razvoj asistivnih sistema za rehabilitaciju pokreta:

 1. Projektovanje sistema za analizu pokreta u klinickom okruženju
 2. Modeliranje i simulacija humanoidnih sistema
 3. Razvoj tehnologije za neruorehabilitaciju
 4. Razvoj i testiranje matričnih elektroda za snimanje i stimulaciju
 5. Razvoj i testiranje senzorskih sistem pogodnih za rehabilitaciona pomagala
 6. Razvoj sistema za merenje keinmatike i dinamike pri pokretima
 7. Klinička ispitivanja u primeni novih reahabilitacionih tehnika

 

B) Projektovanje virtuelnih instrumenata:

 1. Projektovanje polimografa za istraživanja i klinicke primene
 2. Projektovanje sistema za akviziciju i pregled podataka u nuklearnoj medicini – Gama kamera
 3. Projektovanje Holter monitoring-a za elektrofiziološke sisteme
 4. Razvoj mernih sistema za ispitivanja u neurofiziologiji

Informacije o projektima u kojima aktivno učestvujemo možete pronaći ovde ovde

 Designed by Matija Štrbac