Signals and Systems Department Electrotechnical Faculty of Belgrade


Prijava za LabVIEW takmičenje 2015

Elektrotehnički fakultet u Beogradu poziva studente tehničkih fakulteta da učestvuju u LabVIEW takmičenju koje će se održati u subotu, 24. oktobra 2015. u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Prijave za takmičenje se mogu poslati na e-mail piperski@etf.rs do 19. oktobra 2015.

Detaljnije informacije možete pronaći ovde.

Posted on Sep 29, 2015Designed by Matija Štrbac